Ve smuteční době najít řeč vzpomínaní.

Chcete se rozloučit se svým blízkým.

Při smuteční slavnosti, kterou připravím spolu s Vámi, dáme Vaší lásce a bolesti přiměřený průchod a podobu, která Vám umožní, abyste se od svých zesnulých odpoutali a mohli se odevzdat pokojnému truchlení.

Přitom pro Vás pronesu smuteční řeč, která bude respektovat způsob truchlení, jaký Vám bude vyhovovat, a bude reflektovat bytost Vašeho zesnulého. S úctou, avšak bez hodnocení.

Společně vyhledáme vhodný hudební doprovod a možná se také dohodneme na pěkném obřadu na rozloučenou. Aby se to podařilo, je pro mne důležité sejít se k osobnímu intenzivnímu rozhovoru. Ráda přijdu k Vám domů, anebo se sejdeme na jiném místě.