Mosty mezi
německem a Čechami

  • překlady z češtiny do němčiny a naopak (těžiště: duchovní a sociální vědy, žádosti k projektům, turistika, právo, energetika, životní prostředí)

  • překlady úředních dokladů (listiny, osvědčení, soudní rozsudky, odborné posudky atd.) z češtiny do němčiny s ověřením

  • literární překlady z češtiny do němčiny

  • konferenční tlumočení (simultánní)

  • doprovod obchodních jednání (konsekutivní tlumočení)

  • organizování kulturních pořadů, prostředkování kontaktů a zaopatření hostů

  • interkulturní poradenství pro Českou republiku

  • publikace s německo-českou tematikou (reklamní materiály, internetové vstupy, sborníky apod.) – od koncepce až po tiskovou předlohu včetně čtení korektur (nikoli grafické zpracování)