Mosty mezi
německem a Čechami

  • překlady z češtiny do němčiny (těžiště: duchovní a sociální vědy, dopravní infrastruktura, žádosti k projektům, turistika, životní prostředí)

  • překlady úředních dokladů (listiny, osvědčení, soudní rozsudky, odborné posudky atd.) z češtiny do němčiny s ověřením pro německé úřady

  • literární překlady z češtiny do němčiny

  • tlumočení pracovních setkání, obchodních jednání, řečí apod. (konsekutivní)

  • konferenční tlumočení (simultánní)

  • organizování kulturních pořadů, prostředkování kontaktů a zaopatření hostů

  • interkulturní poradenství

  • publikace s německo-českou tematikou (reklamní materiály, internetové vstupy, sborníky apod.) – od koncepce až po tiskovou předlohu včetně čtení korektur (nikoli grafické zpracování)